Privacybeleid

Ons privacybeleid

Dit privacybeleid is opgesteld om degenen die zich zorgen maken over de manier waarop hun "persoonlijk identificeerbare informatie" (PII) online wordt gebruikt, beter van dienst te zijn. PII, zoals gebruikt in de Amerikaanse privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of samen met andere informatie kan worden gebruikt om één persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, of om een persoon in een context te identificeren. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een duidelijk inzicht te krijgen in hoe wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen in overeenstemming met onze website.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze blog, website of app bezoeken?

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie over onze gebruikers. E-mail, telefoon en andere informatie. We slaan alleen cookies op van diensten van derden.

Wanneer verzamelen we informatie?

Wij verzamelen informatie van u wanneer u een formulier invult of informatie invoert op onze site.

Hoe beschermen wij informatie van bezoekers?

Onze website wordt regelmatig gescand op veiligheidslekken en bekende kwetsbaarheden om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken.

Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te houden. Bovendien wordt alle gevoelige/kredietinformatie die u verstrekt gecodeerd via SSL-technologie (Secure Socket Layer).

Wij passen een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te handhaven.

Alle transacties worden verwerkt via een gateway-provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers.

Gebruiken we 'cookies'?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn dienstverlener via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer zet (als u dat toestaat), waardoor de systemen van de site of dienstverlener uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om ons te helpen de artikelen in uw winkelwagentje te onthouden en te verwerken. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige activiteit op de site, waardoor wij u betere diensten kunnen leveren. Wij gebruiken cookies ook om gegevens te verzamelen over websiteverkeer en -interactie, zodat wij u in de toekomst betere ervaringen en hulpmiddelen kunnen bieden.

We gebruiken cookies om:

  • De voorkeuren van de gebruiker begrijpen en opslaan voor toekomstige bezoeken.
  • Geaggregeerde gegevens verzamelen over siteverkeer en site-interacties om in de toekomst betere site-ervaringen en tools aan te bieden. Wij kunnen ook vertrouwde diensten van derden gebruiken die deze informatie namens ons bijhouden.

U kunt ervoor kiezen om uw computer te laten waarschuwen telkens als er een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U doet dit via de instellingen van uw browser (zoals Internet Explorer). Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookies aan te passen.

Als u cookies uitschakelt, worden sommige functies uitgeschakeld Het heeft geen invloed op de ervaring van de gebruiker die uw site efficiënter maakt en sommige van onze diensten zullen niet goed functioneren.

U kunt echter nog steeds bestellingen plaatsen.

Openbaarmaking aan derden

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden, tenzij wij u daarvan vooraf in kennis stellen. Dit geldt niet voor website hosting partners en andere partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het verlenen van diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. Wij kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om aan de wet te voldoen, het beleid van onze site te handhaven of onze rechten, eigendommen of veiligheid of die van anderen te beschermen.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of andere doeleinden.

Links van derden

Af en toe kunnen wij naar eigen goeddunken producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Niettemin streven wij ernaar de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen wij alle feedback over deze sites.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is de eerste wet in het land die commerciële websites en online diensten verplicht een privacybeleid te publiceren. Het bereik van de wet reikt veel verder dan Californië: een persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en mogelijk in de hele wereld) die websites exploiteert waarop persoonlijk identificeerbare informatie van Californische consumenten wordt verzameld, moet een opvallend privacybeleid op zijn website plaatsen waarin precies wordt vermeld welke informatie wordt verzameld en met welke personen deze wordt gedeeld, en dit beleid naleven. - Zie meer op: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken.

Zodra dit privacybeleid is opgesteld, zullen wij een link ernaar opnemen op onze homepage, of ten minste op de eerste belangrijke pagina na binnenkomst op onze website.

Onze Privacy Policy link bevat het woord 'Privacy', en is gemakkelijk te vinden op de hierboven aangegeven pagina.

Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in het privacybeleid:

- Op onze Privacy Policy pagina

Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen:

  • Door ons een e-mail te sturen
  • Anderen

Hoe gaat onze site om met do not track signalen?

Wij eren geen tracking signalen en geen plantaardige cookies, of gebruiken reclame wanneer een Do Not Track (DNT) browser mechanisme aanwezig is.

Staat onze site gedragstracering door derden toe?

Het is ook belangrijk op te merken dat wij gedragstracering door derden toestaan.

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

De Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) geeft ouders controle over het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. De Federal Trade Commission, de nationale instantie voor consumentenbescherming, ziet toe op de naleving van de COPPA-regel, die bepaalt wat exploitanten van websites en onlinediensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

Wij richten ons niet specifiek op kinderen onder de 13 jaar.

Eerlijke informatiepraktijken

De Fair Information Practices Principles vormen de ruggengraat van de privacywetgeving in de Verenigde Staten en de concepten ervan hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van wetten inzake gegevensbescherming overal ter wereld. Inzicht in de Fair Information Practice Principles en hoe ze moeten worden toegepast is van cruciaal belang om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen.

Om in overeenstemming te zijn met de Fair Information Practices zullen wij de volgende maatregelen nemen, mocht zich een datalek voordoen.

Wij zullen de gebruikers op de hoogte brengen via een bericht op de site:

  • Binnen 7 werkdagen

Wij stemmen ook in met het beginsel van individueel beroep, dat inhoudt dat personen het recht hebben om wettelijk afdwingbare rechten uit te oefenen tegen gegevensverzamelaars en -verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit beginsel vereist niet alleen dat personen afdwingbare rechten hebben tegen gegevensgebruikers, maar ook dat personen een beroep kunnen doen op de rechter of een overheidsinstantie om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en/of te vervolgen.